Käibemaksukalkulaator

Tulemused koos käibemaksuga
Kogu summa
Käibemaksumäär
käibemaks Summa ()
Brutosumma koos
käibemaksuga
Käibemaksuta tulemused
Kogu summa
Käibemaksumäär
käibemaks Summa ()
Brutosumma ilma
käibemaksuta

Pöördkäibemaksu kalkulaator

(Valikulised muud Käibemaksumääruse tulemused) Teie antud sama summa eest

Tulemused koos käibemaksuga for (20%)

käibemaks Summa
Brutosumma koos käibemaksuga

Käibemaksuta tulemused for (20%)

käibemaks Summa
Brutosumma ilma käibemaksuta

Tulemused koos käibemaksuga for (9%)

käibemaks Summa
Brutosumma koos käibemaksuga

Käibemaksuta tulemused for (9%)

käibemaks Summa
Brutosumma ilma käibemaksuta


Tulemused koos käibemaksuga for (5%)

käibemaks Summa
Brutosumma koos käibemaksuga

Käibemaksuta tulemused for (5%)

käibemaks Summa
Brutosumma ilma käibemaksuta

Tulemused koos käibemaksuga for (21%)

käibemaks Summa
Brutosumma koos käibemaksuga

Käibemaksuta tulemused for (21%)

käibemaks Summa
Brutosumma ilma käibemaksuta

Tulemused koos käibemaksuga for (10%)

käibemaks Summa
Brutosumma koos käibemaksuga

Käibemaksuta tulemused for (10%)

käibemaks Summa
Brutosumma ilma käibemaksuta


Käibemaksu kalkulaator

Käibemaks- Alates 1. jaanuarist 2024 on Eestis käibemaksu tavamäär 22% ja see asendab 20% käibemaksumäära. Selles täiustatud käibemaksu arvutamise tööriistas saate KM-i lisada ja käibemaksu lihtsalt eemaldada. Samuti on Eestis rohkem käibemaksumäärasid nagu 22%, 20%, 9% ja 5% käibemaksumäärasid. Selles käibemaksutööriistas, kui olete oma kogusumma andnud, annab see tööriist teile korraga kõik käibemaksumäära tulemused sama summa eest, mille andsite Eesti standardse käibemaksumäära jaoks. Eestis on käibemaks riiklik maks, mille kogub maksuhaldur. Eestis reguleerib käibemaksu käibemaksuseadus. Riigikogu võttis 25. päeval vastu käibemaksuseaduse, mille kohaselt tõusis üldine käibemaks 10 protsendilt 18 protsendile. Üldine käibemaksumäär Eestis on 20% varem maksustatud väärtusest 18%; Erandjuhtudel on käibemaksumäärad 0%, 5% ja 9%. Käibemaksumäär 9 protsenti kehtib hariduses kasutatavatele raamatutele ja töövihikutele, teatud ravimitele, rasestumisvastastele vahenditele, tervisetoodetele, meditsiiniseadmetele ja puuetega inimeste abivahenditele ning eluasemele. Müügimaksumäär 5 protsenti kehtib nii füüsilisele andmekandjale kui ka elektroonilistele pressiteadetele. Alates 1. jaanuarist 2024 on Eestis käibemaksu tavamäär 22%.

  • VAT More Pages