DPH kalkulačka

Výsledky vrátane DPH
Čistá čiastka
Sadzba DPH
Suma DPH ()
Hrubá suma
vrátane DPH
Výsledky bez DPH
Čistá čiastka
Sadzba DPH
Suma DPH ()
Hrubá suma
bez DPH

Obrátený výpočet DPH

(Voliteľné ďalšie výsledky Sadzba DPHs) za vyššie uvedenú sumu, ktorú ste uviedli

Výsledky vrátane DPH for (10%)

Suma DPH
Hrubá suma vrátane DPH

Výsledky bez DPH for (10%)

Suma DPH
Hrubá suma bez DPH

Výsledky vrátane DPH for (21%)

Suma DPH
Hrubá suma vrátane DPH

Výsledky bez DPH for (21%)

Suma DPH
Hrubá suma bez DPH


Výsledky vrátane DPH for (22%)

Suma DPH
Hrubá suma vrátane DPH

Výsledky bez DPH for (22%)

Suma DPH
Hrubá suma bez DPH

Výsledky vrátane DPH for (19%)

Suma DPH
Hrubá suma vrátane DPH

Výsledky bez DPH for (19%)

Suma DPH
Hrubá suma bez DPH

Výsledky vrátane DPH for (5%)

Suma DPH
Hrubá suma vrátane DPH

Výsledky bez DPH for (5%)

Suma DPH
Hrubá suma bez DPH


kalkulačka DPH

Daň z pridanej hodnoty - Štandardná sadzba DPH na Slovensku je 20 %. Tu V tomto nástroji môžete jednoducho pridať DPH a odstrániť DPH s viacerými slovenskými sadzbami DPH. V tomto nástroji musíte zadať jednu celkovú sumu a získate viacero sadzieb DPH naraz. Po získaní výsledku môžete výsledok skopírovať a použiť ho. Aj na Slovensku je viac sadzieb DPH s 20% sadzbou DPH máme ďalšiu 10% sadzbu DPH. Daň z pridanej hodnoty, skrátene DPH, je v súčasnosti najvýznamnejšou formou univerzálnej nepriamej dane na svete a jedným z najdôležitejších príjmov štátneho rozpočtu.Všeobecným dôvodom zavedenia daní je príjem zo štátneho rozpočtu krajiny, na území ktorej sa vykonáva hospodárska činnosť. Spotreba podlieha DPH. Systém DPH funguje tak, že konečný spotrebiteľ zaplatí daň stanovenú pre konkrétny tovar, alebo zaplatí za službu v cene produktu, no v konečnom dôsledku daň odvedie štátu „za to“ platí všetci „účastníci“ distribučného kanála prostredníctvom pomerne sofistikovaného platobného systému, ktorý garantuje zaplatenie dane za každý tovar alebo službu, ktorých sa týka. Základom dane je všetko, čo dodávateľ prijal alebo by mal prijať od odberateľa alebo inej osoby. Napríklad, ak si konečný spotrebiteľ kúpi produkt za 3000 eur vrátane 20% DPH za 500 eur, teda 2500 eur bez DPH + 20% = 3000 eur, koncový spotrebiteľ fyzicky zaplatí maloobchodníkovi vyššie uvedených 500 eur. no v konečnom dôsledku túto sumu 500 eur fyzicky odvedú do štátneho rozpočtu účastníci distribučného kanála, napríklad výrobca + veľkoobchodník + maloobchodník, ako takzvaní daňoví poplatníci prostredníctvom rôznych predpísaných platieb. Jednoducho povedané, táto daň je vždy v konečnom dôsledku spojená s hodnotou, t. j. cenou, za ktorú každý člen distribučného kanála pridáva hodnotu, t. j. cenou, ktorú zaplatil napríklad predchádzajúcemu členovi distribučného kanála veľkoobchodník maloobchodníkovi, keď pre neho predáva tovar. Odtiaľ pochádza názov „daň z pridanej hodnoty“.

  • VAT More Pages