KDV Hesaplama

KDV Dahil Sonuçlar
Net tutar
KDV oranı
KDV Tutarı ()
KDV Dahil
Brüt Tutar
KDV Hariç Sonuçlar
Net tutar
KDV oranı
KDV Tutarı ()
KDV Hariç
Brüt Tutar

Ters KDV Hesaplayıcı

(İsteğe Bağlı Diğer KDV Oranları Sonuçları) Yukarıda Verdiğiniz Tutarın Aynısı İçin

KDV Dahil Sonuçlar for (18%)

KDV Tutarı
KDV Dahil Brüt Tutar

KDV Hariç Sonuçlar for (18%)

KDV Tutarı
KDV Hariç Brüt Tutar

KDV Dahil Sonuçlar for (10%)

KDV Tutarı
KDV Dahil Brüt Tutar

KDV Hariç Sonuçlar for (10%)

KDV Tutarı
KDV Hariç Brüt Tutar


KDV Dahil Sonuçlar for (8%)

KDV Tutarı
KDV Dahil Brüt Tutar

KDV Hariç Sonuçlar for (8%)

KDV Tutarı
KDV Hariç Brüt Tutar

KDV Dahil Sonuçlar for (1%)

KDV Tutarı
KDV Dahil Brüt Tutar

KDV Hariç Sonuçlar for (1%)

KDV Tutarı
KDV Hariç Brüt Tutar

KDV Dahil Sonuçlar for (15%)

KDV Tutarı
KDV Dahil Brüt Tutar

KDV Hariç Sonuçlar for (15%)

KDV Tutarı
KDV Hariç Brüt Tutar


Katma değer vergisi - KDV Hesaplama

Katma Değer Vergisi- Türkiye'de Standart KDV Oranı %20'dir. İşte Bu Araçta, Türkiye'deki Tüm KDV Oranlarına KDV Hesaplamak İçin Tek Bir Toplam Tutar Gibi Bazı Gelişmiş Özelliklerle Kolayca KDV Ekleyebilir ve KDV'yi Kaldırabilirsiniz. Türkiye'de Daha Fazla KDV Oranı Var %20, %18, %10, %8 ve %1 KDV Oranı. Bu sitede KDV Hariç ve Dahil sonuçları anında ve sorunsuz bir şekilde tarafınıza gösterilecektir. Katma değer vergisi veya kısaca KDV, mal ve hizmetleri sağlayan kişi tarafından ödenen ancak alıcıdan tahsil edilen, mal ve hizmet tedarikinin değeri üzerinden alınan bir vergidir. %1 ile %20 arasında değişmektedir. Vergi, Türkiye'de toplumun ve kişilere ait işletmelerin devlete ödediği ve oranı devlet tarafından belirlenen paradır. Her pozisyona bağlı olarak farklı vergiler alınıyordu. Devlet, topluma her türlü hizmeti sağlayarak, aldığı vergi gelirlerini iade etmekle yükümlüdür. KDV birçok ülkede mevcuttur ve oranlar ülkeden ülkeye değişmektedir. Harcama vergileri, harcamalara ilişkin vergileri ifade eder. KDV'nin temel mantığı yaratılan tüm katma değerin vergilendirilmesidir. Ülkeler arasında uygulama farklılıkları olsa da, genellikle mal veya hizmet teslim edildiğinde nakliye masraflarına KDV uygulanır. Ödenecek KDV tutarı, hesaplanan KDV'den, tedarik eden tarafın, tedarik edilen mal veya hizmetin üretimi için sağladığı girdiler üzerinden ödediği/topladığı KDV tutarının düşülmesiyle belirlenir. Ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin Türkiye'de ham ve servis hatları ile taşınması, Malların kiralanması ve hakları Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde düzenlenmiştir. Genel ve katma bütçeli idareler, özel bölge idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların kurdukları birlikler, üniversiteler, dernekler ve vakıflar, her türlü meslek kuruluşu, döner sermayeli sermaye veya diğer ilgili veya ilgili kuruluşların kurdukları veya yönettiği kuruluşlar. Ticari, sınai, tarımsal ve mesleki nitelikteki malzeme ve hizmetler, Rekabet farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla tedarik ve hizmetler ek yükümlülük olarak vergilendirilecektir. Türkiye'deki vergiler Vergiler Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'nin GSYİH-GSYİH oranı %41,65'tir. Vergiler genellikle hükümet tarafından alınır, ancak bazı özel vergiler belediyeler aracılığıyla alınır. Türkiye'de vergi sistemi Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu Kanun, hakların, yüklerin ve görevlerin yerine getirilmesine ilişkin esasları ve tahakkukları düzenler. Türk vergi hukukunda iki tür gelir vergisi bulunmaktadır: kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisi. Pek çok kişisel ve kurumsal gelir vergisi kural ve düzenlemesi, özellikle gelirin unsurları ve net gelirin tanımı konusunda aynıdır. Ancak kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisi farklı kanunlara tabidir.

  • VAT More Pages