Moms beregning

moms inklusive resultater
Netto beløb
momssats
momsbeløb ()
Bruttobeløb
inklusive moms
moms ekskl. resultater
Netto beløb
momssats
momsbeløb ()
Bruttobeløb
ekskl. moms

Tjek omvendt momsberegner

For det samme beløb, som du har givet ovenfor (valgfrit andre momssats-resultater)

moms inklusive resultater for (12.5%)

momsbeløb
Bruttobeløb inklusive moms

moms ekskl. resultater for (12.5%)

momsbeløb
Bruttobeløb ekskl. moms

moms inklusive resultater for (6.25%)

momsbeløb
Bruttobeløb inklusive moms

moms ekskl. resultater for (6.25%)

momsbeløb
Bruttobeløb ekskl. moms


moms inklusive resultater for (24%)

momsbeløb
Bruttobelb inklusive moms

moms ekskl. resultater for (24%)

momsbeløb
Bruttobeløb ekskl. moms

moms inklusive resultater for (23%)

momsbeløb
Bruttobeløb inklusive moms

moms ekskl. resultater for (23%)

momsbeløb
Bruttobeløb ekskl. moms

moms inklusive resultater for (26%)

momsbeløb
Bruttobeløb inklusive moms

moms ekskl. resultater for (26%)

momsbeløb
Bruttobelb ekskl. moms
momsberegning

Merværdiafgift (moms). Den normale standard momssats i Danmark er 25%. Her i dette værktøj kan du tilføje moms og fjerne moms ved blot at indtaste dit samlede beløb og få dit resultat i flere danske momssatser. I Danmark er der færre momssatser som 12,5% og 6,25. Men her i dette værktøj, efter at du har givet dit beløb, vil du få dit resultat med flere avancerede funktioner som både TILFØJ MOMS og fjern moms. Beregningen vil finde sted uden nogen belastning og tid, du vil få nøjagtige resultater. Merværdiafgift (moms), tidligere kaldet merværdiafgift (moms), er en generel forbrugsafgift (skat) på værditilvæksten til varer eller tjenesteydelser (forudbetaling) på ethvert produktions- eller handelstrin i den nationale omsætning. For hvert led, som produktet passerer igennem i den kommercielle kæde, lægges værdien af produktionsomkostninger + fortjeneste = lager til produktet. Denne merværdi er ikke blot et udtryk for, at sælger ønsker forudbetaling for at behandle varen. Det er også et udtryk for, at der er tilført reel værdi til varer, fx ved at fremstille/forarbejde varerne eller transportere varerne fra et sted, hvor der ikke er marked for dem, til et sted, hvor der findes et marked. Som følge heraf skal merværdiafgiften i modsætning til den endelige afgift beregnes og betales på alle stadier af erhvervelsen. Dette indebærer, at køber betaler moms af varens fulde pris, eksklusiv moms fratrukket den moms, køber opkræver ved videresalg af den forarbejdede vare til en ny køber.

  • VAT More Pages