MVA kalkulator - Momskalkulator

MVA inkludert resultater
Nettobeløp
momssats
MVA Beløp ()
Bruttobeløp inkl.
mva
MVA ekskludert resultater
Nettobeløp
momssats
MVA Beløp ()
Bruttobeløp
eksklusiv mva

Omvendt momskalkulator

(Valgfri andre momssatss resultater) For samme beløp som du har gitt

MVA inkludert resultater for (15%)

MVA Beløp
Bruttobeløp inkl. mva

MVA ekskludert resultater for (15%)

MVA Beløp
Bruttobeløp eksklusiv mva

MVA inkludert resultater for (12%)

MVA Beløp
Bruttobeløp inkl. mva

MVA ekskludert resultater for (12%)

MVA Beløp
Bruttobeløp eksklusiv mva


MVA inkludert resultater for (11.11%)

MVA Beløp
Bruttobeløp inkl. mva

MVA ekskludert resultater for (11.11%)

MVA Beløp
Bruttobeløp eksklusiv mva

MVA inkludert resultater for (6%)

MVA Beløp
Bruttobeløp inkl. mva

MVA ekskludert resultater for (6%)

MVA Beløp
Bruttobeløp eksklusiv mva

MVA inkludert resultater for (26%)

MVA Beløp
Bruttobeløp inkl. mva

MVA ekskludert resultater for (26%)

MVA Beløp
Bruttobeløp eksklusiv mva


Momskalkulator - MVA kalkulator

Merverdiavgift - Standard momssats i Norge er 25 %. I dette avanserte verktøyet kan du legge til mva og fjerne mva med flere mva-beregningsmuligheter i Norge. I Norge er det mva-satser som 15 %, 12 %, 11,11 % og 6 % mva. Dette MVA-verktøyet er ikke komplekst, det er veldig enkelt å bruke, bare skriv inn totalbeløpet ditt og få resultatet ditt i disse MVA-satsene 25 %, 15 %, 12 %, 11,11 % og 6 %, på en gang for samme beløp som du har gitt. Skatter i Norge innkreves av staten, fylkeskommunene og kommunene. Samlede skatteinntekter utgjør 42,2 % av bruttonasjonalproduktet (BNP). Det er mange direkte og indirekte skatter. De viktigste skattene – i form av inntekter – er merverdiavgift, inntektsskatt i oljesektoren, arbeidsgiveravgift betalt av arbeidsgivere og skatt på «alminnelig inntekt» for det offentlige. De fleste direkte skatter innkreves av norske skattemyndigheter, Skatt i Norge mens de fleste indirekte skatter innkreves av norske toll- og skattemyndigheter. Det norske ordet for skatt er skatt, som kommer fra det gammelnorske ordet skattr. Indirekte skatter kalles ofte provisjoner.

  • VAT More Pages