PVN Kalkulators

Rezultāti ar PVN
Neto summa
PVN likme
PVN summa ()
Bruto Summa
Ar PVN
Rezultāti bez PVN
Neto summa
PVN likme
PVN summa ()
Bruto summa
bez PVN

Reversais PVN aprēķins

(Neobligāti citi PVN likmes rezultāti) Par iepriekš norādīto pašu summu, ko esat norādījis

Rezultāti ar PVN for (12%)

PVN summa
Bruto Summa Ar PVN

Rezultāti bez PVN for (12%)

PVN summa
Bruto summa bez PVN

Rezultāti ar PVN for (10%)

PVN summa
Bruto Summa Ar PVN

Rezultāti bez PVN for (10%)

PVN summa
Bruto summa bez PVN


Rezultāti ar PVN for (20%)

PVN summa
Bruto Summa Ar PVN

Rezultāti bez PVN for (20%)

PVN summa
Bruto summa bez PVN

Rezultāti ar PVN for (22%)

PVN summa
Bruto Summa Ar PVN

Rezultāti bez PVN for (22%)

PVN summa
Bruto summa bez PVN

Rezultāti ar PVN for (23%)

PVN summa
Bruto Summa Ar PVN

Rezultāti bez PVN for (23%)

PVN summa
Bruto summa bez PVN


PVN Kalkulator

Pievienotās vērtības nodoklis - standarta PVN likme Latvijā ir 21%. Šeit jūs varat pievienot PVN un noņemt PVN ar vairākām jaunām funkcijām, piemēram, PVN pievienošanu un PVN noņemšanu laikā. Latvijā ir vairāk PVN likmju, piemēram, 21% un 12%. Par vienu summu jums var būt vairāki PVN likmes rezultāti vienlaikus. Kas tiek ievietots patēriņa nodoklis preces vai pakalpojuma cenā? Latvijā standarta procentuālais daudzums ir 21%. Ir arī samazināts papildu izmaksu procents, kas šobrīd ir 12%. Tas attiecas uz viņu dažādajiem ieguvumiem un pakalpojumiem, ieskaitot apbrīnu par dažādām precēm un sabiedrisko transportu. Pievienotais nodoklis parasti tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā. Šī ir nodokļu cena Kopera izteiksmē. No pārdevēja viedokļa tas ir pievienots slodzei produktam, pakalpojumam vai materiālam. Ražotājs pārsūtīs starpību starp ražošanas izmaksām un sadali, ar summu, kas iepriekš tika samaksāta kā PVN par izejvielām. Īstais PVN maksātājs ir galīgais patērētājs, kurš nepārdod produktu vai pakalpojumu tālāk vai pārdod bez PVN. Latvijas Republikas nodokļu un tiesību sistēma sastāv no valdības nodokļiem, valdības izdevumiem un pašvaldību izmaksām. Valsts nodokļi ir likumīgi nepieciešami maksājumi valsts budžetā vai pašvaldības budžetā (pamatbudžets vai īpašais budžets), kas ir salīdzināmi ar pakalpojumiem, un naudas soda un standarta vērtību un vērtību samaksa, jāizmanto arī sociālās drošības obligātai uzraudzībai no valsts, kā arī muitas saistībām un citiem līdzvērtīgiem maksājumiem. Vietējās pašpārvaldes budžets kā atlīdzība par valsts iestāžu aizsardzību biznesa aprindām vai sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī īpašiem mērķiem (ceļi, ostas un sakaru sistēmas ceļu, ostu uzturēšanai un attīstībai Komunikācijas aizsardzība, teritorijas uzlabošana un citi mērķi). Pašlaik Latvijā tai ir 103 valsts izmaksu veidi. Pašvaldības atlīdzība tika veikta, obligāti samaksājot pamatbudžetu vai īpašo budžetu vai īpašo budžetu vai īpašo budžetu no CAE pašvaldībām. Latvijā ir 10 pašvaldības izmaksas.

  • VAT More Pages