Räkna ut moms - Uppkopplad räkna moms

Moms inklusive resultat
Nettobelopp
Välj momssats
Momsbeloppet ()
Bruttobelopp
inklusive moms
Moms exklusive resultat
Nettobelopp
Välj momssats
Momsbeloppet ()
Bruttobelopp
exklusive moms

Omvänd momsberäkn

(Valfritt andra Välj momssatss resultat) För Ovanstående Samma belopp som du gav

Moms inklusive resultat for (19%)

Momsbeloppet
Bruttobelopp inklusive moms

Moms exklusive resultat for (19%)

Momsbeloppet
Bruttobelopp exklusive moms

Moms inklusive resultat for (18%)

Momsbeloppet
Bruttobelopp inklusive moms

Moms exklusive resultat for (18%)

Momsbeloppet
Bruttobelopp exklusive moms


Moms inklusive resultat for (17%)

Momsbeloppet
Bruttobelopp inklusive moms

Moms exklusive resultat for (17%)

Momsbeloppet
Bruttobelopp exklusive moms

Moms inklusive resultat for (15%)

Momsbeloppet
Bruttobelopp inklusive moms

Moms exklusive resultat for (15%)

Momsbeloppet
Bruttobelopp exklusive moms

Moms inklusive resultat for (5%)

Momsbeloppet
Bruttobelopp inklusive moms

Moms exklusive resultat for (5%)

Momsbeloppet
Bruttobelopp exklusive moms


räkna moms

Mervärdesskatt - Standardmomssatsen i Sverige är 25%. I detta avancerade verktyg kan du lägga till moms och ta bort moms med flera nya funktioner för momsberäkning. I Sverige finns det fler få momssatser som 12%, 6%, 0% etc. På denna sida anger du bara ditt totala belopp så får du ditt önskade momsresultat med alla Sveriges momssatser. Mervärdesskatt (moms), tidigare mervärdesskatt (moms), är en allmän konsumtionsskatt på förädlingsvärdet för varor eller tjänster i alla led av produktion eller handel i den nationella omsättningen. För varje länk som produkten passerar i den kommersiella kedjan läggs värdet av produktionskostnad + vinst = handpenning till produkten. Detta mervärde uttrycker inte bara säljarens önskan att få ett förskott för bearbetningen av varorna. Det är också ett uttryck för att reellt värde tillförts varor, till exempel genom att bearbeta/förbättra varorna eller transportera varorna från en plats där det inte finns marknad för dem till en plats där det finns en marknad. Följaktligen ska mervärdesskatten, till skillnad från den slutliga skatten, beräknas och betalas i alla skeden av förvärvet. Detta görs så att köparen betalar moms på den totala kostnaden för varan, exklusiva mammor, minus den moms som köparen tar ut vid återförsäljning av den förädlade varan till en ny köpare.

  • VAT More Pages