αριθμομηχανή ΦΠΑ

VAT Including Results
Net Amount
VAT Rate
VAT Amount ()
Gross Amount
Including VAT
VAT Excluding Results
Net Amount
VAT Rate
VAT Amount ()
Gross Amount
Excluding VAT

Also Check Reverse VAT Calc

For The Same Amount You Given Above (Optional Other VAT Rates Results)

VAT Including Results for (9%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (9%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT

VAT Including Results for (5%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (5%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT


VAT Including Results for (10%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (10%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT

VAT Including Results for (20%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (20%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT

VAT Including Results for (18%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (18%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT


αριθμομηχανή ΦΠΑ

Φόρος προστιθέμενης αξίας- Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στην Κύπρο είναι 19% για τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες. Εδώ μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα τον ΦΠΑ σας προσθέτοντας ΦΠΑ και αφαιρώντας τον χρόνο ΦΠΑ γρήγορα και με ακρίβεια.

  • VAT More Pages