Υπολογιστής ΦΠΑ

VAT Including Results
Net Amount
VAT Rate
VAT Amount ()
Gross Amount
Including VAT
VAT Excluding Results
Net Amount
VAT Rate
VAT Amount ()
Gross Amount
Excluding VAT

Also Check Reverse VAT Calc

For The Same Amount You Given Above (Optional Other VAT Rates Results)

VAT Including Results for (13%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (13%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT

VAT Including Results for (6%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (6%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VATVAT Including Results for (17%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (17%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT

VAT Including Results for (9%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (9%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT

VAT Including Results for (4%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (4%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT
Υπολογιστής ΦΠΑ

Φόρος προστιθέμενης αξίας - Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι 24% σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Για την Ελλάδα, οι χρήστες απλώς πληκτρολογήστε την τιμή τους ή το ποσό Ο Υπολογιστής ΦΠΑ θα υπολογίσει ταυτόχρονα το αποτέλεσμα προσθέτοντας ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ.

  • VAT More Pages