VAT Calculator Philippines

VAT Including Results
Net Amount
VAT Rate
VAT Amount ()
Gross Amount
Including VAT
VAT Excluding Results
Net Amount
VAT Rate
VAT Amount ()
Gross Amount
Excluding VAT

Also Check Reverse VAT Calc

For The Same Amount You Given Above (Optional Other VAT Rates Results)

VAT Including Results for (18%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (18%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT

VAT Including Results for (5%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (5%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT


VAT Including Results for (10%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (10%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT

VAT Including Results for (14%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (14%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT

VAT Including Results for (13%)

VAT Amount
Gross Amount Including VAT

VAT Excluding Results for (13%)

VAT Amount
Gross Amount Excluding VAT
VAT Calculator PH

Philippines VAT Calculator - Ang Karaniwang Rate ng VAT sa Pilipinas ay 12% Sa Karamihan sa mga produkto at Serbisyo Doon. Karaniwang Sa Kabuuang Pagbebenta Ng Mga Ari-arian At Presyo Ng Mga Paninda. Noong Setyembre 21, 2021, Nagpataw ang Senado ng Pilipinas ng 12% value-added tax (VAT) Sa mga produkto at Serbisyo.

  • VAT More Pages